Etikettering valt onder co-packing en is het aanbrengen van etiketten op een product. Op het etiket staat veel informatie, bijvoorbeeld over de houdbaarheid, de voedingswaarden, de oorsprong. Deze informatie is verplicht en etikettering is dan ook een belangrijke stap in het verpakkingsproces.