met 'Uitslag' wordt bedoeld dat we in het geval van een verkooporder aangeven waar het gevraagde item zich bevindt, zodat het voor uitlevering kan worden opgehaald.