Producten die binnenkomen in een bedrijf, moeten een plaats krijgen. Met ‘inslag’ wordt bedoeld dat we aangeven wat de beste plaats is in het magazijn.